STEAMcat+ Erasmus Project

El projecte STEAMcat+ del centre pretén que els alumnes aconsegueixin:

  • Un bon domini dels aspectes relacionats amb les noves tecnologies en un sentit molt ampli.
  • La formació acadèmica del professorat: Cursos de metodologia STEAM en projecte Erasmus+.
  • Domini dels coneixements científics i tecnològics motivant a les nostres noies cap als estudis científics.