Visió

El segle actual és ple de reptes, alhora que d’incerteses pels nostres joves, especialment en tot allò que fa referència a les noves professions, noves formes d’entendre el món...

És per això que considerem cabdal dotar el nostre alumnat d’eines i d’estratègies per afrontar-los. En aquest sentit, considerem pilars bàsics els següents:
Domini de les llengües del territori (Català i Castellà)
Domini de les llengües estrangeres (Anglès com a primera, i Alemany o Francès) com a segona.
Domini dels aspectes relacionats amb les noves tecnologies, en sentit ampli.
Domini de coneixements científics –tecnològics, tot promovent i motivant les noies en els estudis de caire científic.
Coneixement d’elements de cultura emprenedora.
L’educació dels valors i d’aspectes emocionals, tot col·laborant el centre i la família.
La formació del professorat