Projecte educatiu

L’Institut aposta per una educació integral dels alumnes, tot fomentant el respecte per la diversitat sòcio cultural, la participació de l’alumnat i les famílies en la vida del centre, el sentiment de pertinença al centre així com les relacions amb l’entorn.