Projecte educatiu

L’Institut aposta per una educació integral dels alumnes, tot fomentant el respecte per la diversitat sòcio cultural, la participació de l’alumnat i les famílies en la vida del centre, el sentiment de pertinença al centre així com les relacions amb l’entorn.

Informació Personalitzada INFO
Per a una informació més personalitzada poseu-vos en contacte amb la direcció del centre.
E-MAIL
Advertise an lạc green symphonyhado charm villas