Què fem?

   A l’INS Josefina Castellví treballem perquè el binomi ensenyament públic i ensenyament de qualitat siguin sinònims, és a dir, perquè els nostres alumnes rebin la millor formació, una formació que es vertebra al voltant d’un projecte jove, però definit, creatiu, actual, innovador i compartit i amb molt bons resultats.

Un tret important d’aquest projecte és el seu caràcter integrat que dóna continuïtat entre les etapes primària i secundària dins de l’ensenyament públic, gràcies a les activitats de coordinació que hi ha amb les escoles adscrites durant tot el curs, tant pel que fa a les activitats entre els equips directius i pedagògics com pel que fa a les activitats entre l’alumnat dels centres de primària i secundària.

Un altre tret diferencial és el treball basat en la programació estratègica, fent de l’avaluació i de la pràctica reflexiva eines cabdals per fer créixer aquest nou projecte de la xarxa educativa pública de Viladecans . A més, els reptes que ens planteja el segle XXI requereixen de constància; personalització; innovació; aposta per nous camins sense explorar, malgrat encara no estiguin implementats en d’altres centres; noves metodologies per engrescar l’alumnat en el treball per competències, i formació contínua del professorat .

Un dels projectes que més ens distingeix és el projecte de Llengües estrangeres en Anglès (GEP) a les diferents matèries curriculars com ara Història, Dibuix, Ciències naturals, Educació física… Va ser el primer projecte que vam implementar com a centre, quan encara el Departament d’Educació no el tenia definit.
Però a més d’aquest projecte treballem les llengües des de diferents vessants que anireu trobant en els diferents apartats d’aquest web.

L’aposta que hem fet en l’àmbit científic-tecnològic també és molt important, i està començant a donar els seus fruits, especialment en els resultats acadèmics de la competència científic-tecnològica de les competències bàsiques,  significativament per sobre de la mitjana de Catalunya, en la franja de l’excel·lència, com en els resultats de Selectivitat on els alumnes del centre destaquen pels seus resultats en les especialitats de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia Industrial. Dins de l’impuls que volem donar a aquest àmbit, hem estat seleccionats pel Departament d’Educació per formar part del projecte STEAM, l’objectiu del qual és potenciar l’àmbit científic-tecnològic des d’una perspectiva sistèmica i relacionada amb les Matemàtiques i les Arts.

Un aspecte important en aquest context és l’acompanyament que es fa a l’alumnat tant des del punt de vista d’orientació acadèmica i professional com personal.

Sense aquest acompanyament, l’èxit i el rendiment de l’alumnat no seria el mateix. Però també és important destacar que en aquest acompanyament no estem sols, comptem amb la complicitat i l’ajut de moltes famílies.