Missió

L’INS Josefina Castellví i Piulachs és un centre de la Generalitat de Catalunya
compromès amb l’ensenyament i l’educació dels joves que cursen ESO i Batxillerat a
Viladecans.

Des de l’inici, el curs 2012-13

La nostra  missió ha estat contribuir, com a centre públic, a una formació de qualitat, de forma que l’alumnat assoleixi les competències per superar els reptes del nou mil·lenni i la igualtat d’oportunitats esdevingui una realitat. Tot això, a través de diferents projectes d’innovació i des de l’acompanyament personalitzat.
El nostre logotip reflecteix  que, dins d’aquesta formació innovadora i de qualitat, hi ha molts aspectes importants que es descobreixen en fer una mirada cap a l’interior de la pròpia institució.

L’Institut aposta per una educació integral dels alumnes, tot fomentant el respecte per la diversitat sòcio cultural, la participació de l’alumnat i les famílies en la vida del centre, el sentiment de pertinença al centre així com les relacions amb l’entorn.

En aquesta línia, els elements educatius que defineixen el nostre centre són:

  1. Optimització de recursos humans i didàctics, i utilització de metodologies adequades a cada nivell, per tal d’obtenir uns resultats acadèmics satisfactoris, segons les possibilitats de cada alumne.
  2. Potenciació de les llengües estrangeres, de la lectura i implementació de les TIC
  3. Potenciació de l’esperit científic a través de l’ús dels laboratoris, tallers i aules especialitzades com a eina de treball significatiu per l’alumnat.
  4. Potenciació de les activitats de l’àmbit d’expressió com ara la Música com a eina per activar i estimular tot el cervell (Neurociència) i ajudar al descobriment de talents que, a vegades, no sabem que tenim.
  5. Participació en programes europeus: estades en famílies des de primer de l’ESO i intercanvis internacionals.
  6. Activitats complementàries com ara sortides, visites museus, tallers, teatre…
  7. Activitats extraescolars coordinades amb les activitats lectives.
  8. Tractament de la diversitat sigui d’origen personal o social.

    

 8.   Èmfasi en les activitats de tutoria així com en les activitats d’orientació personal i de grup.

 9.  Educació en els valors.

  1. Estímul  de la participació de l’alumnat i de les famílies en la vida del centre.

      1.Estímul de la participació de l’alumnat en tasques de servei comunitari dutes a terme en diferents àmbits i acompanyament.

12.  Formació permanent del professorat en el propi centre i estímul de la formació fora del centre.

13.  Divulgació de les experiències positives sorgides del propi centre i acollida de les experiències que arriben d’altres centres.

14.    Participació en la coordinació amb les escoles de primària adscrites.

15.   En el context de la voluntat de servei i el compromís pedagògic que parteix del propi centre, voluntat de treballar també per a la millora de la qualitat de l’Escola Pública en general.

16. Participació en projectes amb institucions i empreses de la localitat.

 

Plan and details

Outdoor learning and tending to our school garden is a big part of our day.

Plan and details

Outdoor learning and tending to our school garden is a big part of our day.

Plan and details

Outdoor learning and tending to our school garden is a big part of our day.

PaperHelp, among many options available for reliable paper writers is an ideal selection. The service’s order process is very simple. Send us your assignment along with other documents and PaperHelp paper help will look for skilled writers to assist you. PaperHelp will let you review recent customer reviews in order to guide you to the right author to tackle your assignment. PaperHelp can provide a broad range of solutions for writing academic papers which cater to different fields.

There are numerous benefits to the writing of essays in exchange for cash. It’s fast and simple. All you have to do is fill in homework helper an order formand select the essayist you want to hire and then pay. More orders, more discounts. Loyal customers receive bonuses. This all happens in just a few minutes. It is possible to earn money instantly without having to spend hours slaving away at a computer. The process is also convenient, as you can track your work and then make adjustments to it.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *