Etapes

L’INS Josefina Castellví i Piulachs té autoritzades l’etapa obligatòria de l’ESO i la post obligatòria de Batxillerat amb les modalitats més habituals que s’imparteixen en els diferents centres (Social, Humanístic, Científic i Tecnològic).

Aquest projecte educatiu s’ha anat construint des de la base de forma compartida, mitjançant la implementació, l’avaluació i la reflexió. Tot plegat fa que sigui un projecte compartit  pel professorat. A més tenim diferents estratègies per tal d’anar integrant el nou professorat que es va incorporant al nostre centre.

A primer de l’ESO, a partir de la informació que ens faciliten els tutors i les tutores de sisè es fa un seguiment molt acurat de l’alumnat, per tal que la seva adaptació sigui el mínim de traumàtica possible i es faci en el menor temps possible.

La nostra experiència és que la major part de l’alumnat de seguida s’integra en el centre. El fet que hagin alumnes més grans,  com poden ser alumnes de Batxillerat, no representa cap problema atès que el clima de centre és molt bo. La coordinació entre l’etapa de primària i secundària a través dels tutors i de les direccions,  és un dels punts forts i una experiència singular, en el context de l’escola pública.

Des de 3r de l’ESO es treballa de forma que l’alumnat pugui fer una tria adient sobre les matèries optatives de 4t que definiran el seu itinerari, bé enfocant-les al Batxillerat o bé a d’altres sortides.  En algunes de les matèries de 4t de l’ESO es comença a preparar l’alumnat per tal que el pas als estudis post obligatoris sigui fluït.

L’etapa del Batxillerat és una etapa diferent pel que fa als interessos de l’alumnat i els seus objectius. Malgrat que és una etapa de major grau d’autonomia , l’acompanyament de l’alumnat també hi és present, especialment en aquells alumnes que per alguna raó ho necessiten.