This is the perfect place to get a professional essayist. In order to help you select the best essayist for your requirements, we’ve created a complete list. Once you’ve made your choice, contact the manager of the company. The manager will respond to your inquiries and provide you with terms of cooperation. affordable essay writer He will inform you of what writing deadlines are acceptable as well as who the essayist is, and estimate the amount of essay. After that, the customer is required to sign a contract with the employee of the company and remain in touch with them over the agreed period of time. Once the essay is done, the customer will forward the essay to you and deposit the money into their account at the bank.

Preinscripció ESO 2022-23

Preinscripció ESO 2022-23

▶️ Oferta inicial de places vacants
▶️ Fes click per descarregar la informació de la preinscripció ESO 2022-2023

Presentació de sol·licituds: del 9 al 21 de març.

Aquest curs totes les sol·licituds es faran telemàticament, per tant no es podrà fer cap preinscripció presencial ni es podrà presentar cap documentació en paper.

Per fer la sol·licitud, heu d’accedir al web de preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Hi ha dues maneres de fer la sol·licitud i cal triar-ne només una:

1.- ELECTRÒNICA: cal identificació digital (idCat mòbil, certificat digital…). Us podeu donar d’alta a l’idCat Mòbil en aquest enllaç. Amb aquest tipus de sol·licitud únicament cal omplir el formulari, no cal adjuntar cap document a la sol·licitud ja que les dades es validaran de forma automàtica.

2.- EN SUPORT INFORMÀTIC: (només en el cas que no sigui possible fer la preinscripció electrònica). Cal omplir el formulari i adjuntar la documentació corresponent.

 

En ambdós casos, necessitareu el número d’identificació de l’alumne/a. El podeu trobar als butlletins de notes o demanar-lo al centre actual.

 

També el podeu consultar en el següent enllaç: http://Tràmits, Tràmits per temes, Suport a la comunitat educativa.

 

SUPORT A LES FAMÍLIES PER AL PROCÉS DE LA PREINSCRIPCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT

 

Les famílies que necessitin suport per fer la preinscripció que, NOMÉS ÉS VIA TELEMÀTICA, podran comptar amb un punt de suport per a la preinscripció virtual a través de la Oficina Municipal d’Escolarització (OME), tots els matins de 9 a  14h, i dimarts i dijous de 16,30 a 18,30h. Per demanar cita prèvia a la OME s’ha de fer entrant a: www.viladecans.cat/citaprevia.

Aquest any tindran també a la seva disposició un espai extraordinari per fer les preinscripcions a l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso, entre els durant tot el període de preinscripció, els matins de 10 a 13h i dilluns, dimecres i divendres de 16 a 19h. Es pot reservar cita a través d’un correu electrònic a educacio@viladecans.cat,  trucant al telèfon 93 659 14 56 o fent un whatsapp a 670 05 16 61.

Les sol·licituds, que no es presentin dins el període del 9 al 21 de març, es podran trametre, només per via electrònica o en suport informàtic, entre els dies 28 de març i 28 d’abril com a sol·licitud fora de termini,  amb la qual cosa es perd la prioritat en l’assignació de centre.

 

CRITERIS DE PRIORITAT

 

Criteris generals

Té preferència l’alumnat que procedeixi dels centres adscrits:

  • Escola Enxaneta
  • Escola Marta Mata 

 

Criteris prioritaris

Germans matriculats al centre en el moment de fer la sol·licitud o pare/mare que hi treballen 50 punts
Domicili dins de la zona educativa del centre (Viladecans) 30 punts
En comptes del domicili, es pot tenir en compte el lloc de treball dins de la zona educativa (Viladecans) 20 punts
Renda mínima garantida 15 punts

 

 

Criteris complementaris

Pares/mares/tutors que treballin al centre 10 punts
Família nombrosa o monoparental (carnet vigent) 10 punts
Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, el pare, la mare o els germans/es 15 punts
Alumne nascut per part múltiple 10 punts
Alumne en acolliment familiar 10 punts
Víctima de violència de gènere o terrorisme 10 punts

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES

Oferta inicial de places vacants 4 de març
Llistes amb la puntuació provisional

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al tauló d’anuncis del centre).

21 d’abril
Reclamacions a la puntuació provisional del 22 al 28 d’abril
Llistes amb la puntuació definitiva

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al tauló d’anuncis del centre).

3 de maig
Sorteig (número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat)  9 de maig
Llistes ordenades amb la puntuació definitiva

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al tauló d’anuncis del centre).

 11 de maig
Ampliació de peticions (assignacions d’ofici) del 27 de maig a 1 de juny
Oferta final 9 de juny
Llistes d’admesos i llista d’espera 

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al tauló d’anuncis del centre).

Llista alumnes preinscrits amb el centre assignat

Llista alumnes assignats

Llista d’espera

10 de juny
Reclamació  sobre l’assignació definitiva,  en el cas d’assignació d’ofici

(Cal adreçar-se al president de la CGA –comissió de garanties d’admissió- fent servir el model disponible al centre)

del 13  al 17 de juny
Període de matriculació

(És necessari fer els tràmits de matrícula per no perdre la plaça assignada).

del 21  al 29 de juny

Nearly half of young people are struggling with academic writing. Many have problems with grammar and technical structure. There are many who do not have a good command in English, or they may have difficulty speaking it. This can make the task of writing essays seem impossible. essay writer for hire There are many ways that will make the writing easier. Here are some suggestions for getting going. These are some helpful strategies to assist you in becoming an essayist.

You should consider the cost for essay writing when selecting a website. Even though you can find affordable essay writing services however, you should not pay more than you can afford. They understand the budgets of students and provide a variety of guarantees which will guarantee you’re completely satisfied. best essay writing service One of the most crucial guarantees is the money back guarantee, which many essay writing companies offer. Apart from a money-back assurance, these services may also offer discounts on occasion. Here are some suggestions to find reliable essay writing sites.

Informació Personalitzada INFO
Per a una informació més personalitzada poseu-vos en contacte amb la direcció del centre.
E-MAIL