If you are choosing an essay writing website, it is important to consider the cost. Although you might find cheap essay writing services, it is important to avoid spending more than you’re able to pay for. The services they provide are aware of student budgets, and offer many guarantees which will guarantee you’re completely satisfied. essay writer online Most essay writing service providers offer a money back guarantee. The services may also offer discounts as well as a money-back guarantee. Here are some suggestions for finding a reliable writing website.

Preinscripció ESO 2021-22

Llistat alumnes d’ESO assignats al centre amb indicació de la primera petició a 7/6/21

Podeu consultar la llista en aquest enllaç

Llista d’espera en aquest enllaç

Alumnes preinscrits al centre a 7/6/21

Llista de bàrem definitiu ESO
Llista de bàrem provisional ESO

Presentació de sol·licituds: del 17 al 24 de març.

Aquest curs totes les sol·licituds es faran telemàticament, per tant no es podrà fer cap preinscripció presencial ni es podrà presentar cap documentació en paper.

Per fer la sol·licitud, heu d’accedir al web de preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

 Hi ha  dues maneres de fer la sol·licitud i cal triar-ne  només una:

ELECTRÒNICA: cal identificació digital (idCat mòbil, certificat digital…). Us podeu donar d’alta a l’idCat Mòbil en aquest enllaç

Amb aquest tipus de sol·licitud únicament cal omplir el formulari, no cal adjuntar cap document a la sol·licitud ja que les dades es validaran de forma automàtica.

EN SUPORT INFORMÀTIC: (només en el cas que no sigui possible fer la preinscripció electrònica). Cal omplir el formulari i adjuntar la documentació corresponent.

En ambdós casos, necessitareu el número d’identificació de l’alumne/a. El podeu trobar als butlletins de notes o demanar-lo al centre actual.

També el podeu consultar en el següent enllaç: http://Tràmits, Tràmits per temes, Suport a la comunitat educativa.

SUPORT A LES FAMÍLIES PER AL PROCÉS DE LA PREINSCRIPCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT

Les famílies que necessitin suport per fer la preinscripció que, aquest any, NOMÉS ÉS VIA TELEMÀTICA, a més de comptar amb l’OME, també tindran un punt de suport per fer les preinscripcions al Casal Montserratina, entre els dies 15 i 24 de març, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i dimarts i dijous de 16 a 18 hores.
Les persones interessades han de demanar cita prèvia trucant al telèfon del Casal 936470362.

Les sol·licituds, que no es presentin dins el període del 17 al 24 de març, es podran trametre, només per via electrònica o en suport informàtic, entre els dies 6 i 26 d’abril com a sol·licitud fora de termini,  amb la qual cosa es perd la prioritat en l’assignació de centre. 

CRITERIS DE PRIORITAT

 Criteris generals

Té preferència l’alumnat que procedeixi dels centres adscrits:

  • Escola Enxaneta
  • Escola Marta Mata

 

Criteris prioritaris

Germans matriculats al centre en el moment de fer la sol·licitud o pare/mare que hi treballen 40 punts
Domicili dins l’àrea d’influència del centre  30 punts
En comptes del domicili, es pot tenir en compte el lloc de treball dins l’àrea d’influència 20 punts
Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, el pare, la mare o els germans/es 10 punts

 

Criteri complementari

Família nombrosa o monoparental (carnet vigent) 15 punts

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES

Oferta inicial de places vacants 11 març
Llistes amb la puntuació provisional

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al tauló d’anuncis del centre).

19 d’abril
Reclamacions a la puntuació provisional
(s’han de fer enviant un correu electrònic a l’adreça secretaria@institutjosefinacastellvi.cat)
del 20 al 26 d’abril
Llistes amb la puntuació definitiva

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al tauló d’anuncis del centre).

30 d’abril
Sorteig (número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat) 5 de maig
Llistes ordenades definitives

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al tauló d’anuncis del centre).

7 de maig
Ampliació de peticions (assignacions d’ofici) 26 al 28 de maig
Oferta final 4 de juny
Llistes d’assignació i llista d’espera 

(a consultar amb el codi de la sol·licitud i el DNI o NIE d’un dels tutors al web del Departament d’Educació o al tauló d’anuncis del centre).

Llista alumnes preinscrits amb el centre assignat

Llista alumnes assignats

Llista d’espera

7 de juny
Reclamació  sobre l’assignació definitiva,  en el cas d’assignació d’ofici 

(Cal adreçar-se al president de la CGA –comissió de garanties d’admissió- fent servir el model disponible al centre)

Del 7 al 10 de juny
Matrícula 1r ESO 

(És necessari fer els tràmits de matrícula per no perdre la plaça assignada). 

del 14 al 18 de juny
Matrícula 2n, 3r i 4t d’ESO del 28 de juny al 2 de juliol

There are a variety of methods to locate the most effective essay writer service. You can find the top essay writing service by listening to real-life customer testimonials. Most students and instructors are satisfied with the academic writing services. best essay service Reviews can be found on well-known sites such as Reddit and Trust Pilot. Also, you can inquire with your writer regarding special additions or instructions to improve the final product. It is possible to communicate frequently with your writer if you desire a better quality.

Informació Personalitzada INFO
Per a una informació més personalitzada poseu-vos en contacte amb la direcció del centre.
E-MAIL