There are many options to choose the top essay writing service. Find the best essay writing service through reading real customer reviews. In general, both students and teachers approve of academic writing services. essay writer service Reviews can be found on established sites like Reddit and Trust Pilot. Also, you can request extras or special instructions to make the product better. If you want a higher grade, be sure to talk to the writer frequently.

Llistat Barem Definitiu Batxillerat

Llistat Barem Provisional Batxillerat

Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig

(Només el alumnes que estudien 4t de l’ESO en un centre diferent a l’INS Josefina Castellví)
Batxillerat 2021/2022
Publicació de l’oferta inicial de places

Totes les sol·licituds s’han de fer telemàticament, per tant no es podrà fer cap preinscripció presencial ni es podrà presentar cap documentació en paper.

Per fer la sol·licitud, heu d’accedir al web de preinscripció:

 https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

 

Hi ha  dues maneres de fer la sol·licitud i cal triar-ne  només una:

  • ELECTRÒNICA: cal identificació digital (idCat mòbil, certificat digital…). Us podeu donar d’alta a l’idCat Mòbil en aquest enllaç. Amb aquest tipus de sol·licitud únicament cal omplir el formulari, no cal adjuntar cap document a la sol·licitud ja que les dades es validaran de forma automàtica.
  • EN SUPORT INFORMÀTIC: (només en el cas que no sigui possible fer la preinscripció electrònica). Cal omplir el formulari i adjuntar la documentació corresponent.

En ambdós casos, necessitareu el número d’identificació de l’alumne/a. El podeu trobar als butlletins de notes o demanar-lo al centre actual. També el podeu consultar en el següent enllaç: http://Tràmits, Tràmits per temes, Suport a la comunitat educativa.

 

CRITERIS DE PRIORITAT

 Criteris específics

Té preferència l’alumnat que procedeixi de: 

  • L’INS Josefina Castellví (No ha de fer cap preinscripció) 
  • L’Institut Olímpia (centre adscrit per a estudis de BTX)

Criteris generals

Criteri  Puntuació
Germans matriculats al centre en el moment de fer la sol·licitud o pare/mare que hi treballen 40 punts
Domicili dins l’àrea d’influència del centre  30 punts
En comptes del domicili, es pot tenir en compte el lloc de treball dins l’àrea d’influència 20 punts
Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, el pare, la mare o els germans/es 10 punts
Beneficiari de la renda garantida de ciutadania 10 punts
Nota mitjana de l’expedient acadèmic

 

Criteri complementari

Família nombrosa o monoparental 15 punts

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES

Oferta inicial de places 7 de maig
Llistes amb la puntuació provisional 8 de juny
Reclamacions puntuació provisional del 9 al 15 de juny
Llistes amb la puntuació definitiva 18 de juny
Llistes ordenades definitives 23 de juny
Publicació oferta final 7 de juliol
Llista d’assignació i llista d’espera 9 de juliol
Matrícula ordinària del 12 al 16 de juliol
Matrícula extraordinària (alumnes que han de recuperar al setembre) del 7 al 10 de setembre
Informació Personalitzada INFO
Per a una informació més personalitzada poseu-vos en contacte amb la direcció del centre.
E-MAIL