PREINSCRIPCIÓ D’ALUMNES DE L’INSTITUT JOSEFINA CASTELLVÍ I PIULACHS

Els alumnes que estan fent 4t de l’ESO o 1r Batxillerat a l’INS Josefina Castellví NO han de
fer preinscripció, tenen reservada la plaça. Només cal fer la matrícula del 8 al 14 de
juliol. En breu s’enviarà el formulari amb els diferents itineraris del Batxillerat per tal
d’emplenar-lo no més tard del 10 de juny.

PREINSCRIPCIÓ D’ALUMNES QUE PROCEDEIXEN D’ALTRES CENTRES
Preinscripció del 27 de maig al 3 de juny

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el
formulari electrònic disponible al web Estudiar a Catalunya ( preinscripcio.gencat.cat ).
Un cop enviada, es rep per correu electrònic un resguard. No cal que l’envieu al centre, ni
tampoc cap documentació identificativa. Caldrà formalitzar la matrícula del 8 al 14 de
juliol.

PREINSCRIPCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC

L’alumnat que no pugui utilitzar la sol·licitud electrònica, pot utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al mateix web. En aquest cas, un cop enviat el formulari, cal enviar-lo per correu electrònic, juntament amb la documentació escannejada o fotografia,
a l’adreça: preinscripcio_matricula@institutjosefinacastellvi.cat o a8068495@xtec.cat .

La documentació que cal enviar amb la sol·licitud és:

 •  Resguard de la sol·licitud de preinscripció
 •  DNI o NIE dels pares o tutors legals
 •  DNI o NIE de l’alumne/a
 • Targeta sanitària individual de l’alumne/a
 • Una fotografia on es vegi la cara de l’alumne/a sobre fons de color blanc
 • Documents acreditatius dels criteris de prioritat recollits en el quadre de sota.
 • En el cas que no us sigui possible enviar la documentació per correu electrònic
  demaneu cita prèvia, trucant al telèfon 690 119 735 per portar-la a la secretaria
  del centre.
Oferta inicial de places
calendari batx
Criteris de prioritat
criteris batx
INFORMACIONS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

Per poder utilitzar el formulari, el pare, mare o tutor/a (si l’alumne és menor d’edat), o l’alumne/a (si és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020) s’ha d’identificar mitjançant el servei IdCat Mòbil i el número d’identificació de l’alumne/a.
Un cop enviada la sol•licitud electrònica es rebrà per correu electrònic un resguard de presentació. No cal presentar al centre cap còpia del resguard ni cap documentació identificativa.

SERVEI IdCat Mòbil

L’alta al servei IdCat Mòbil es pot fer per Internet (https://idcatmobil.seu.cat) o a través de https://web.gencat.cat/ca/tramits/idCAT/Certificat-digital-idCAT/
Es tracta un mecanisme d’identificació basat en l’enviament d’una contrasenya d’un sol ús al mòbil.
Per obtenir-lo cal ser major de 16 anys i registrar-se (cal acreditar-se amb el DNI i informar una adreça de correu electrònic i un número de mòbil).

IDENTIFICADOR DE L’ALUMNE/A

És el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que s’assigna de
manera única a l’alumne quan fa la primera matrícula en un centre educatiu.
El podeu consultar per Internet al web del Departament d’Educació (apartat  Tràmits,
Tràmits per temes, Suport a la comunitat educativa ).
Per consultar l’identificador, cal autenticar-se electrònicament per una d’aquestes vies:

 • IdCat Mòbil (és la via més fàcil i ràpida)
 • Certificat digital (per exemple T-CAT, DNIe o Cl@ve).

Aquest número d’identificador, també es pot demanar a la Secretaria de l’Institut de
procedència. També consta en els butlletins de notes.

Informació Personalitzada INFO
Per a una informació més personalitzada poseu-vos en contacte amb la direcció del centre.
E-MAIL