Llistes minimitzades d'optatives i socials en anglès o català

En aquest llistat trobareu de manera minimitzada i anònima les optatives de cada alumne, així com els grups que cursaran socials en anglès o en català:

Optatives 1r ESO

Optatives 2n ESO

Optatives 3r ESO

Optatives 4t ESO

Grups socials en anglès/català