Què fem?

   A l’INS Josefina Castellví treballem perquè el binomi ensenyament públic i ensenyament de qualitat siguin sinònims, és a dir, perquè els nostres alumnes rebin lamillor formació, una formació que es vertebra al voltant d’un projecte jove, peròdefinit, creatiu, actual, innovador i compartit i amb molt bons resultats.

Un tret important d’aquest projecte és el seu caràcter integrat que dóna continuïtat entre les etapes primària i secundària dins de l’ensenyament públic, gràcies a les activitats de coordinació que hi ha amb les escoles adscrites durant tot el curs, tant pel que fa a les activitats entre els equips directius i pedagògics com pel que fa a les activitats entre l’alumnat dels centres de primària i secundària.

Un altre tret diferencial és el treball basat en la programació estratègica, fent de l’avaluació i de la pràctica reflexiva eines cabdals per fer créixer aquest nou projecte de la xarxa educativa pública de Viladecans . A més, els reptes que ens planteja el segle XXI requereixen de constància; personalització; innovació; aposta per nous camins sense explorar, malgrat encara no estiguin implementats en d’altres centres; noves metodologies per engrescar l’alumnat en el treball per competències, i formació contínua del professorat .

Un dels projectes que més ens distingeix és el projecte de Llengües estrangeres en Anglès (GEP) a les diferents matèries curriculars com ara Història, Dibuix, Ciències naturals, Educació física… Va ser el primer projecte que vam implementar com a centre, quan encara el Departament d’Educació no el tenia definit.
Però a més d’aquest projecte treballem les llengües des de diferents vessants que anireu trobant en els diferents apartats d’aquest web.

L’aposta que hem fet en l’àmbit científic-tecnològic també és molt important, si bé encara no ha tingut la ressò que l’anterior. Dins de l’impuls que volem donar a aquest àmbit, hem estat seleccionats pel Departament d’Educació per formar part del projecte STEAM, l’objectiu del qual és potenciar l’àmbit científic-tecnològic des d’una perspectiva sistèmica i relacionada amb les Matemàtiques i les Arts.

Un aspecte important en aquest context és l’acompanyament que es fa a l’alumnat tant des del punt de vista d’orientació acadèmica i professional com personal.

Sense aquest acompanyament, l’èxit i el rendiment de l’alumnat no seria el mateix. Però també és important destacar que en aquest acompanyament no estem sols, comptem amb la complicitat i l’ajut de moltes famílies.

Respect
Responsibility
Honesty
Kindness
Informació Personalitzada INFO
Per a una informació més personalitzada poseu-vos en contacte amb la direcció del centre.
E-MAIL
2017-03-13T11:54:16+00:00